Consentiment de CookiesA Reeduca Diagnòstic i Tractament Utilitzem cookies propies necesaries pel bon funcionament del web.

Per més informació podeu consultar "política de cookies.

n° visites: 144369   |    |  Avís legal


C/ Borrell, 3 int. local14
08172 St Cugat del Vallès
Tel. 93.589.63.84
info@reeduca.org


 Tornar.  
< Torna

Pautes generals per a l’alumne dislèxic

Recomanacions a seguir en el cas d’alumnes amb dislèxia:

- Facilitar la comprensió d’enunciats i textos (encara que no ho demani, assegurar-nos que ho ha entès).  Inclús, donar la possibilitat d’explicar-li oralment què ha de fer.

- Donar més temps per acabar feines relacionades amb llegir-escriure (copiar de la pissarra... etc).

-  Deixar que no copiïn els enunciats dels exercicis, perquè els suposa un sobreesforç afegit al que ja fan habitualment.

- No penalitzar les faltes d’ortografia quan en la tasca s’estan avaluant altres aspectes ortogràfics o altres continguts. No corregir tots els errors ortogràfics, evitant comentaris al respecte, ja que sovint l’alumne és incapaç de detectar les seves errades.  Acotar l’exigència en ortografia.

-  Prioritzar el contingut dels escrits, no la forma.  

-  Llengua estrangera: menys exigència en errors d’ortografia, potenciar la part oral.

-  En els exàmens:
     · Limitar continguts per tal de facilitar l’estudi del temari escrit.
     · Donar més temps si ho necessita, i en alguns casos, donar una 2ª oportunitat a nivell oral.
     · En algunes assignatures, preguntar-li si prefereix fer l’examen oral.
     · Comentar amb ell els resultats i ressaltar els progressos aconseguits.